ruenet

Aitäh EAS-ile

Perioodil 13. august 2010 kuni 31. märts 2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi müügi ja turunduse nõustamisprojekt, müügi ja keeleõppe koolitusprojekt DMT Insenerid OÜ 3 töötajale ning üks töötaja viibis 3D modelleerimise välispraktikal. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.